Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

Polityka środowiskowa

Ochrona środowiska to ważny czynnik w prowadzeniu przedsiębiorstwa,

Nabiera on coraz większego znaczenia z uwagi na rosnącą świadomość ekologiczną otoczenia, w którym Spółka działa.

Korzystając z zasobów złóż degradujemy środowisko, nasze działania idą w kierunku przywrócenia terenów wyeksploatowanych ponownie w naturalne środowisko człowieka. Skutecznemu działaniu w tym kierunku będzie służyć wprowadzony system zarządzania środowiskiem.

-„Budujemy przedsiębiorstwo wykorzystując kompleksowo posiadane zasoby, stosując nowoczesne technologie uwzględniając ochronę środowiska naturalnego i pracy"-

To motto jest przewodnią myślą, jaka kieruje Zarządem i pracownikami Spółki SKSM w działalności gospodarczej.

Dlatego zarząd SKSM Sp. z o.o. deklaruje:

  • Ochrona środowiska oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa otrzymują taki sam priorytet jak wysoka jakość i efektywność.
  • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i innymi w zakresie ochrony środowiska, a gdzie jest to możliwe stawianie wymagań na wyższym poziomie.
  • Zabezpieczenie odpowiednich warunków dla realizacji polityki ochrony środowiska.
  • Ciągłe doskonalenie oraz zapobieganie zanieczyszczeniom

Cele środowiskowe spółki SKSM:

  • Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych.
  • Zmiejszenie wykorzystania nośników energii.
  • Ograniczenie do minimum emisji czynników uciążliwych dla środowiska.
  • Realizacja rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.
  • Dotarcie do świadomości pracowników z wiedzą o ochronie środowiska.

 

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                               mgr Janusz Kozyrski

Sobótka.18.08.2011r.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper