Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
Główny producent wyrobów skaleniowych, kwarcowych i granitowych

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW 27.05.2017R.

W dniu 27 maja 2017 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podsumowujące rok 2016.

Zgodnie z porządkiem Zgromadzenia Wspólnicy:

- zatwierdzili sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016,
- udzielili Organom Spółki absolutorium za rok 2016,
- zatwierdzili proponowany przez Zarząd podział zysku za rok 2016.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z naszą firmą zapraszamy do kontaktu tel: +48 71 39 04 211 lub przez formularz.

JoomShaper